Ανακοινώθηκε το νέο σχέδιο χορηγιών ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κατοικιών με ποσό χορηγίας μέχρι και 25,000 ευρώ!

This summer use Ariklima Air Coolers and feel the comfort! Low energy consumption and smart design.

Do you want to save money and be friendly to our environment?

Here are some tips to help you save energy and reduce your electricity and heating bills:

Renewable

The Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, has announced the Plan "Save - Upgrade for Houses". The main purpose of the Plan is the large scale Energy Upgrade of existing buildings or building units used as residences, which belong to individuals living permanently in areas under the control of the Republic of Cyprus.

The Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, announces the new scheme for the installation of Photovoltaic Systems 2015 with title "Solar Energy for Everyone".

Renewable

The Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, has announced the Plan "Save - Upgrade for Business." The main purpose of the Plan is the energy upgrade of existing facilities, owned or used by Small and Medium Enterprises, through the implementation of energy saving measures in combination with use of Renewable Energy Sources (RES).

SAVENERGY & ENVIROTEC 2015

With great pleasure we invite you to the 11th Energy Saving Exhibition “SAVENERGY 2015” and 8th Exhibition of Environmental & Water Technologies “Envirotec 2015” which are organized by Cyprus Employers & Industrialists Federation (OEB) and will take place at the Cyprus International Fair Grounds (EXPO) in Nicosia between the 18th and the 20st of September 2015.

Save Money and Energy - Install External Insulation!

Insulation is a means of slowing down the transfer of heat by trapping air, which leads to less waste of energy. Building shell insulation is extremely energy-efficient and cost-effective.