Ανακοινώθηκε το νέο σχέδιο χορηγιών ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κατοικιών με ποσό χορηγίας μέχρι και 25,000 ευρώ!

  

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι  και 75% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται να ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί.

 

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Απριλίου 2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δεύτερης πρόσκλησης.

 

Οι βασικές επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από την χορηγία είναι:

 

- Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία)

- Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες)

- Αντικατάσταση κουφωμάτων Αλουμινίου

 

Επιπρόσθετες δαπάνες που καλύπτονται από την χορηγία:

- Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης.

- Αγορά και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ψηλής ενεργειακής απόδοσης, για την λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. 

- Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

- Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου

- κ.α 

 

Download our catalogue Οδηγός Σχεδίου

 

Download our catalogue Πληροφορίες και Έντυπα Αιτήσεων

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με ένα από τα Ariklima Energy Centers Παγκύπρια! Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε http://www.energycenters.com.cy/energy-centers

 

For English please click here